Regulamin

Warunki korzystania z Serwisu

Witamy na stronie Metin2yang.net (dalej zwanej "Stroną internetową"). Niniejsze warunki i zasady ("Warunki") regulują korzystanie z Serwisu oraz wszelkich usług i funkcji udostępnianych na Stronie internetowej. Korzystając z Serwisu lub z usług na nim dostępnych, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeżeli nie zgadzasz się na niniejsze Warunki, prosimy nie korzystać z Serwisu.

1. Akceptacja warunków
Korzystając z Serwisu, potwierdzasz, że przeczytałeś/aś, zrozumiałeś/aś i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków, jak również wszelkich dodatkowych wytycznych, zasad lub polityk, które mogą być zamieszczone na Stronie internetowej.

2. Konta użytkowników
a. Aby uzyskać dostęp do określonych funkcji Serwisu, może być konieczne utworzenie konta. Jesteś odpowiedzialny/a za zachowanie poufności informacji o swoim koncie oraz za wszystkie działania podejmowane przy użyciu Twojego konta.

b. Zgadzasz się podawać dokładne i pełne informacje podczas tworzenia konta. Należy natychmiast aktualizować informacje o koncie, aby były one dokładne i aktualne.

c. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny/a za wszystkie działania podejmowane przy użyciu Twojego konta. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o wszelkim nieuprawnionym użyciu Twojego konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa.

3. Korzystanie ze Strony internetowej
a. Strona internetowa umożliwia handel Metin2 yang. Rozumiesz i zgadzasz się, że wszelkie transakcje dokonywane za pośrednictwem Strony internetowej są wyłącznie między kupującym a sprzedającym, a Strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek spory lub problemy wynikające z tych transakcji.

b. Zgadzasz się korzystać ze Strony internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie będziesz korzystać ze Strony internetowej w sposób niezgodny z prawem lub nieuprawniony.

c. Zgadzasz się, że Strona internetowa może zawierać linki do stron trzecich lub usług niebędących w naszym posiadaniu lub kontroli. Nie mamy kontroli ani nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki żadnych stron trzecich lub usług. Ponadto zgadzasz się, że nie będziemy odpowiedzialni

 bezpośrednio ani pośrednio za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające lub domniemane wynikające z korzystania lub polegania na takiej treści, towarach lub usługach dostępnych na takich stronach internetowych lub usługach.

4. Własność intelektualna
a. Wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym znaki towarowe, logotypy i prawa autorskie, związane z Stroną internetową i jej treścią, są własnością ich odpowiednich właścicieli.

b. Nie możesz korzystać, reprodukować, rozpowszechniać, modyfikować ani tworzyć utworów z treści pochodzących ze Strony internetowej bez wyraźnej pisemnej zgody odpowiednich właścicieli.

5. Ograniczenie odpowiedzialności
a. Strona internetowa i jej treść są udostępniane "w takim stanie, w jakim są" i "według dostępności". Nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących Strony internetowej lub jej treści, w tym, ale nie ograniczając się do gwarancji handlowej, przydatności do określonego celu ani nienaruszania praw.

b. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne pośrednie, przypadkowe, specjalne ani następcze szkody wynikające z korzystania z Strony internetowej lub jej treści.